Earthquake detection and early alerts, now on your Android phone

Google พัฒนาฟีเจอร์เตือนภัยแผ่นดินไหว
บนอุปกรณ์ Android ทั่วโลก

Google พัฒนาฟีเจอร์ให้อุปกรณ์ Android ทั่วโลกสามารถวัดการสั่นไหว (seismometer) ช่วยเตือนภัยแผ่นดินไหว Google บอกว่า “ข้อมูลจากโทรศัพท์จะวิ่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ด้วยความเร็วแสง แข่งกับความเร็วของแผ่นดินไหวที่ช้ากว่ามาก ทำให้การแจ้งเตือนผู้คนในบริเวณห่างไกลออกไปสามารถเกิดก่อนแผ่นดินไหว และช่วยให้รับมือกับความเสียหายได้

โดยจะใช้ประโยชน์จากเซ็นเซอร์วัดความเร่ง (accelerometer) ที่มีอยู่แล้ว หากพบสัญญาณแผ่นดินไหว จะแจ้งเตือนตำแหน่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google เพื่อแจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบ Android Earthquake Alerts System ได้ทันท่วงที ส่วนในพื้นที่บางแห่งที่มีระบบเซ็นเซอร์แผ่นดินไหวจริงๆ ติดตั้งอยู่แล้ว เช่น แคลิฟอร์เนีย เป็นต้น Google ก็นำข้อมูลจากเซ็นเซอร์เหล่านี้ไปแจ้งเตือนผู้ใช้ Android ด้วยเช่นกัน

ภาพแสดงหน้าจอแจ้งเตือนแผ่นดินไหว พร้อมคำแนะนำว่าควรทำอย่างไร จาก blog.google

ขอบคุณข้อมูลจาก : blognone และ google
อ้างอิงรูปภาพ : pexels