Check here, how to register for getting 3,000 baht from “Kon-La-Krueng” project

เช็ควิธีการลงทะเบียนรับเงิน 3,000 บาท โครงการ “คนละครึ่ง”

สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง”เว็บไซต์ได้เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ผ่าน www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. จำนวน 10 ล้านคน และสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 นี้

โครงการ “คนละครึ่ง” มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น โดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อร้อยละ 50 โดยไม่เกิน 150 บาท ต่อคน ต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ เป็นวงเงินรวม 30,000 ล้านบาท 

โดยผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องยืนยันตัวตนผ่าน G-Wallet แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” อีกขั้นตอนหนึ่งด้วย จึงจะสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับสิทธิ์ได้ ซึ่งการใช้จ่ายจะมีช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 ในเวลา 06.00 น. – 23.00 น.  

ทั้งนี้เงื่อนไขสำคัญของโครงการนี้คือ ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องเริ่มใช้จ่ายภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตนได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิ์ หรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ และไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก โดยสิทธิ์ที่ถูกตัดจะนำไปเปิดให้ลงทะเบียนใหม่

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้า สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00 น.– 23.00 น. ผ่านเว็บไซต์ หรือลงทะเบียนผ่านทางสาขาธนาคารกรุงไทย โดยธนาคารฯ จะช่วยติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อใช้ในการรับชำระเงินจากการขายสินค้า

 

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ แจกเงิน 3000 บาท 

 • มีบัตรประจำตัวประชาชน และเป็นบุคคลสัญชาติไทย 
 • อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน 
 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00 น. – 23.00 น. 
 • ต้องไม่ใช่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
 • จำกัดจำนวนไม่เกิน 10 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด 

ขั้นตอนการใช้สิทธิ์หลังจากลงทะเบียนสำเร็จ

 • รอ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน 
 • จากนั้นให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” 
 • ยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์ผ่าน g-Wallet แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” 
 • ใช้จ่ายตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2563 จำกัดเวลาตั้งแต่ 06.00 น. – 23.00 น. 
 • ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ต้องเริ่มใช้จ่าย ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิ์ หรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ

คำถามพบบ่อยสำหรับ โครงการ “คนละครึ่ง” ในการลงทะเบียนสำหรับประชาชน มีดังนี้

 1. Q: สามารถใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือซ้ำกันในการลงทะเบียนได้หรือไม่  
  A: เบอร์มือถือที่ใช้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้ 
 2. Q: การลงทะเบียนภาคประชาชน จะแจ้งผลผ่านช่องทางใดบ้าง 
  A: ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com จะได้ผลลงทะเบียนทาง SMS ตามเบอร์มือถือที่แจ้งไว้ 
 3. Q: หลังจากลงทะเบียนแล้ว ประชาชนจะทราบผลภายในกี่วัน
  A: ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com จะได้ผลลงทะเบียนทาง SMS ตามเบอร์มือถือที่แจ้งไว้ ภายใน 3 วัน 
 4. Q: ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถลงทะเบียนได้หรือไม่  
  A: ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่สามารถลงทะเบียนบนเว็บไซต์ได้ ระบบจะล็อกให้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ 
 5. Q: ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้ารับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงเบอร์มือถือระหว่างรับสิทธิ์โครงการได้หรือไม่  
  A: ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเบอร์มือถือระหว่างรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งได้

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังคาดว่าโครงการจะสามารถเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการคนละครึ่ง จะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย และช่วยรักษากำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจ จากการเติมเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 81,000 ล้านบาท ครอบคลุมประชาชน 24 ล้านคน ซึ่งจะช่วยให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในช่วงที่เหลือของปี 2563 และส่งแรงขับเคลื่อนต่อเนื่องไปยังปี 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก : คนละครึ่ง.com และ thebangkokinsight.com
อ้างอิงรูปภาพ : freepik.com / thebangkokinsight.com

Thai government has launched a new website “Thai-Mee-Ngan-Tam” for recruiting more than 50,000 job positions

รัฐบาลเปิดตัวเว็บ “ไทยมีงานทำ” พร้อมรับสมัครงานกว่า 50,000 ตำแหน่ง

หลังจากที่เกิดเหตุวิกฤติการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทั่วโลก ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา เกิดภาวะลูกจ้างตกงานในหลาย ๆ ภาคส่วน ซึ่งทางกระทรวงแรงงานของประเทศไทยได้เล็งเห็นปัญหาวิกฤติการตกงานของประชากรในตอนนี้ จึงได้จัดทำแพลตฟอร์มหางานบนเว็บไซต์ ภายใต้ใช้ชื่อว่า “ไทยมีงานทำ.com”  ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการให้ผู้ที่สนใจเข้าไปสมัครงานได้แล้ววันนี้  โดยมีตำแหน่งรออยู่กว่า 50,000 ตำแหน่ง มีทั้ง Full Time และ Part Time ทั่วประเทศ

เว็บ “ไทยมีงานทำ” มีอะไรให้ทำบ้าง ?

นอกจากเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยในการหางานตามปกติ หรือให้ผู้ประกอบการมาลงเปิดรับสมัครตำแหน่งงานแล้ว ตัวเว็บไซต์เองยังมีเปิดให้ใช้ค้นหาหลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มวิชาชีพให้กับตนเองได้อีกด้วย ซึ่งการสมัครสมาชิก และการใช้บริการบนเว็บไซต์ สามารถดำเนินการได้ฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ตัวอย่างการค้นหางานทั่วไป

ครอบคลุมการจ้างงานจำนวนมาก จากภาคเอกชนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงงานที่ตรงความต้องการ และความสามารถของตนเอง ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์สามารถค้นหางาน โดยเสิร์ชหาตำแหน่งงานตามจังหวัดที่เลือก หรือจะลองค้นหาวิธีอื่น เช่น เลือกประเภทงาน, ภูมิภาค หรือ สัญญาจ้าง ตามความต้องการของผู้ค้นหาได้เลย

ตัวอย่างค้นหาหลักสูตรอบรม

ครอบคลุมหลักสูตรที่น่าสนใจทั้งจากภาคเอกชน และภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการฝึกอบรมที่ช่วยเพิ่มพูนความสามารถของตนเอง และเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ โดยหลักสูตรที่เปิดสอนในเว็บมีมากกว่า 1,177 คอร์ส มีทั้งหลักสูตรบริหารธุรกิจ, เรียนภาษา, สอนใช้โปรแกรมต่าง ๆ, อบรมดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุ, สอนแปรรูปอาหาร ฯลฯ และหลักสูตรส่วนใหญ่จะมีทั้งแบบเรียนออนไลน์ และเรียนในห้องตามปกติ อีกทั้งคอร์สเรียนส่วนใหญ่จะเป็น คอร์สเรียนฟรี อีกด้วย

ในอนาคตเว็บไซต์ ไทยมีงานทำ จะมีงานจากภาครัฐเพิ่มขึ้นมาอีก ตามโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม จากผลกระทบของไวรัส COVID-19 กรอบวงเงินกว่า 4 แสนล้านบาท รวมถึงปลายเดือนกันยาที่จะถึงนี้จะมีการจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 “ไทยมีงานทำ” ณ ไบเทคบางนา สามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ 26-28 กันยายน 2563 นี้

ส่วนสถิติงานทั้งหมดตอนนี้เว็บมีเปิดรับสมัครงานทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน โดยสามารถค้นหางานได้ครอบคลุมทุกสายงาน สามารถเข้าไปเช็คสถิติได้ที่ เมนู “ข้อมูลสถิติ”

หากผู้ใดสนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ ไทยมีงานทำ.com แล้วเราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

ขอบคุณข้อมูลจาก : droidsans.com และ ไทยมีงานทำ.com
อ้างอิงรูปภาพ : freepik.com

Announcing Microsoft Lists – Information tracking app in Microsoft 365

ไมโครซอฟท์เปิดตัว Microsoft Lists แอปพลิเคชั่นใหม่ในตระกูล Microsoft 365

ในงาน Build 2020 ไมโครซอฟท์เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ในตระกูล Microsoft 365 เพิ่มอีกตัวคือ Microsoft Lists

Microsoft Lists เป็นแอปพลิเคชันจดรายการ ที่คล้ายกับ Microsoft To-Do ฝั่งคอนซูเมอร์ แต่จริงๆ แล้วมันมีฟีเจอร์สำหรับ issue tracking (คล้ายกับ Jira) และการวางแผนงานให้คนในทีม (คล้ายกับ Trello หรือ Asana) ในตัว ซึ่งมีระบบจัดหมวดด้วยสี, แจกงานให้เพื่อนร่วมทีม, คอมเมนต์ในรายการได้, กำหนดระยะเวลาพร้อมแสดงเป็นปฏิทิน

Microsoft Lists เปิดตัวมาพร้อมทั้งเว็บแอปและแอปมือถือ รวมถึงการเชื่อมต่อกับโปรแกรมอื่นของไมโครซอฟท์อย่างแนบแน่น อย่างเช่น สร้างและดูรายการจากใน Teams หรือ SharePoint ได้โดยไม่ต้องสลับแอป, เชื่อมต่อกับแอปตระกูล Power เพื่อสั่งงานอัตโนมัติบางอย่างได้, สร้างลิสต์อัตโนมัติจากไฟล์ Excel ได้ เป็นต้น ซึ่ง Microsoft Lists จะเปิดให้ใช้งานในช่วงกลางปีนี้

หน้าเว็บ Microsoft Lists

ระบบเทมเพลต แยกตามสี

แสดงผลใน Microsoft Teams

ขอบคุณข้อมูลจาก : blognone, Microsoft และ Microsoft Lists