Microsoft launches Whiteboard app on Android

Microsoft เปิดตัวแอป Whiteboard บนมือถือ Android
แต่ยังไม่เปิดใช้ทั่วไป

Microsoft เปิดตัวแอป Whiteboard บนมือถือ Android และ Whiteboard บน Microsoft Teams ด้วย ซึ่งให้คุณสร้างสรรค์ไอเดียจากทุกอุปกรณ์ทั้งคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน สามารถให้คุณจัดการ workflow ได้ทุกที่ ไม่ว่าจะใช้งานบน Teams, Web, Windows 10, iOS หรือ Android

หากต้องการเริ่มใช้ Whiteboard บนอุปกรณ์ Android โหลดติดตั้งได้ที่ Google Play Store แต่ในปัจจุบันนี้แอป Whiteboard ใช้ได้กับบัญชีสำหรับที่ทำงาน หรือ บัญชีของโรงเรียน ในรูปแบบ Office 365 เท่านั้น แต่สำหรับผู้ใช้ทั่วไปต้องรอไปก่อนอีกไม่นานจะได้ใช้แน่นอน

ขอบคุณข้อมูลจาก : it24hrs.com
อ้างอิงรูปภาพ : unsplash.com

Check here, how to register for getting 3,000 baht from “Kon-La-Krueng” project

เช็ควิธีการลงทะเบียนรับเงิน 3,000 บาท โครงการ “คนละครึ่ง”

สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง”เว็บไซต์ได้เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ผ่าน www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. จำนวน 10 ล้านคน และสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 นี้

โครงการ “คนละครึ่ง” มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น โดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อร้อยละ 50 โดยไม่เกิน 150 บาท ต่อคน ต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ เป็นวงเงินรวม 30,000 ล้านบาท 

โดยผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องยืนยันตัวตนผ่าน G-Wallet แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” อีกขั้นตอนหนึ่งด้วย จึงจะสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับสิทธิ์ได้ ซึ่งการใช้จ่ายจะมีช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 ในเวลา 06.00 น. – 23.00 น.  

ทั้งนี้เงื่อนไขสำคัญของโครงการนี้คือ ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องเริ่มใช้จ่ายภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตนได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิ์ หรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ และไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก โดยสิทธิ์ที่ถูกตัดจะนำไปเปิดให้ลงทะเบียนใหม่

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้า สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00 น.– 23.00 น. ผ่านเว็บไซต์ หรือลงทะเบียนผ่านทางสาขาธนาคารกรุงไทย โดยธนาคารฯ จะช่วยติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อใช้ในการรับชำระเงินจากการขายสินค้า

 

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ แจกเงิน 3000 บาท 

 • มีบัตรประจำตัวประชาชน และเป็นบุคคลสัญชาติไทย 
 • อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน 
 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00 น. – 23.00 น. 
 • ต้องไม่ใช่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
 • จำกัดจำนวนไม่เกิน 10 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด 

ขั้นตอนการใช้สิทธิ์หลังจากลงทะเบียนสำเร็จ

 • รอ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน 
 • จากนั้นให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” 
 • ยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์ผ่าน g-Wallet แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” 
 • ใช้จ่ายตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2563 จำกัดเวลาตั้งแต่ 06.00 น. – 23.00 น. 
 • ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ต้องเริ่มใช้จ่าย ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิ์ หรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ

คำถามพบบ่อยสำหรับ โครงการ “คนละครึ่ง” ในการลงทะเบียนสำหรับประชาชน มีดังนี้

 1. Q: สามารถใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือซ้ำกันในการลงทะเบียนได้หรือไม่  
  A: เบอร์มือถือที่ใช้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้ 
 2. Q: การลงทะเบียนภาคประชาชน จะแจ้งผลผ่านช่องทางใดบ้าง 
  A: ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com จะได้ผลลงทะเบียนทาง SMS ตามเบอร์มือถือที่แจ้งไว้ 
 3. Q: หลังจากลงทะเบียนแล้ว ประชาชนจะทราบผลภายในกี่วัน
  A: ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com จะได้ผลลงทะเบียนทาง SMS ตามเบอร์มือถือที่แจ้งไว้ ภายใน 3 วัน 
 4. Q: ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถลงทะเบียนได้หรือไม่  
  A: ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่สามารถลงทะเบียนบนเว็บไซต์ได้ ระบบจะล็อกให้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ 
 5. Q: ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้ารับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงเบอร์มือถือระหว่างรับสิทธิ์โครงการได้หรือไม่  
  A: ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเบอร์มือถือระหว่างรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งได้

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังคาดว่าโครงการจะสามารถเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการคนละครึ่ง จะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย และช่วยรักษากำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจ จากการเติมเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 81,000 ล้านบาท ครอบคลุมประชาชน 24 ล้านคน ซึ่งจะช่วยให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในช่วงที่เหลือของปี 2563 และส่งแรงขับเคลื่อนต่อเนื่องไปยังปี 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก : คนละครึ่ง.com และ thebangkokinsight.com
อ้างอิงรูปภาพ : freepik.com / thebangkokinsight.com

Thai government has launched a new website “Thai-Mee-Ngan-Tam” for recruiting more than 50,000 job positions

รัฐบาลเปิดตัวเว็บ “ไทยมีงานทำ” พร้อมรับสมัครงานกว่า 50,000 ตำแหน่ง

หลังจากที่เกิดเหตุวิกฤติการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทั่วโลก ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา เกิดภาวะลูกจ้างตกงานในหลาย ๆ ภาคส่วน ซึ่งทางกระทรวงแรงงานของประเทศไทยได้เล็งเห็นปัญหาวิกฤติการตกงานของประชากรในตอนนี้ จึงได้จัดทำแพลตฟอร์มหางานบนเว็บไซต์ ภายใต้ใช้ชื่อว่า “ไทยมีงานทำ.com”  ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการให้ผู้ที่สนใจเข้าไปสมัครงานได้แล้ววันนี้  โดยมีตำแหน่งรออยู่กว่า 50,000 ตำแหน่ง มีทั้ง Full Time และ Part Time ทั่วประเทศ

เว็บ “ไทยมีงานทำ” มีอะไรให้ทำบ้าง ?

นอกจากเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยในการหางานตามปกติ หรือให้ผู้ประกอบการมาลงเปิดรับสมัครตำแหน่งงานแล้ว ตัวเว็บไซต์เองยังมีเปิดให้ใช้ค้นหาหลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มวิชาชีพให้กับตนเองได้อีกด้วย ซึ่งการสมัครสมาชิก และการใช้บริการบนเว็บไซต์ สามารถดำเนินการได้ฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ตัวอย่างการค้นหางานทั่วไป

ครอบคลุมการจ้างงานจำนวนมาก จากภาคเอกชนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงงานที่ตรงความต้องการ และความสามารถของตนเอง ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์สามารถค้นหางาน โดยเสิร์ชหาตำแหน่งงานตามจังหวัดที่เลือก หรือจะลองค้นหาวิธีอื่น เช่น เลือกประเภทงาน, ภูมิภาค หรือ สัญญาจ้าง ตามความต้องการของผู้ค้นหาได้เลย

ตัวอย่างค้นหาหลักสูตรอบรม

ครอบคลุมหลักสูตรที่น่าสนใจทั้งจากภาคเอกชน และภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการฝึกอบรมที่ช่วยเพิ่มพูนความสามารถของตนเอง และเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ โดยหลักสูตรที่เปิดสอนในเว็บมีมากกว่า 1,177 คอร์ส มีทั้งหลักสูตรบริหารธุรกิจ, เรียนภาษา, สอนใช้โปรแกรมต่าง ๆ, อบรมดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุ, สอนแปรรูปอาหาร ฯลฯ และหลักสูตรส่วนใหญ่จะมีทั้งแบบเรียนออนไลน์ และเรียนในห้องตามปกติ อีกทั้งคอร์สเรียนส่วนใหญ่จะเป็น คอร์สเรียนฟรี อีกด้วย

ในอนาคตเว็บไซต์ ไทยมีงานทำ จะมีงานจากภาครัฐเพิ่มขึ้นมาอีก ตามโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม จากผลกระทบของไวรัส COVID-19 กรอบวงเงินกว่า 4 แสนล้านบาท รวมถึงปลายเดือนกันยาที่จะถึงนี้จะมีการจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 “ไทยมีงานทำ” ณ ไบเทคบางนา สามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ 26-28 กันยายน 2563 นี้

ส่วนสถิติงานทั้งหมดตอนนี้เว็บมีเปิดรับสมัครงานทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน โดยสามารถค้นหางานได้ครอบคลุมทุกสายงาน สามารถเข้าไปเช็คสถิติได้ที่ เมนู “ข้อมูลสถิติ”

หากผู้ใดสนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ ไทยมีงานทำ.com แล้วเราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

ขอบคุณข้อมูลจาก : droidsans.com และ ไทยมีงานทำ.com
อ้างอิงรูปภาพ : freepik.com

Announcing Microsoft Lists – Information tracking app in Microsoft 365

ไมโครซอฟท์เปิดตัว Microsoft Lists แอปพลิเคชั่นใหม่ในตระกูล Microsoft 365

ในงาน Build 2020 ไมโครซอฟท์เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ในตระกูล Microsoft 365 เพิ่มอีกตัวคือ Microsoft Lists

Microsoft Lists เป็นแอปพลิเคชันจดรายการ ที่คล้ายกับ Microsoft To-Do ฝั่งคอนซูเมอร์ แต่จริงๆ แล้วมันมีฟีเจอร์สำหรับ issue tracking (คล้ายกับ Jira) และการวางแผนงานให้คนในทีม (คล้ายกับ Trello หรือ Asana) ในตัว ซึ่งมีระบบจัดหมวดด้วยสี, แจกงานให้เพื่อนร่วมทีม, คอมเมนต์ในรายการได้, กำหนดระยะเวลาพร้อมแสดงเป็นปฏิทิน

Microsoft Lists เปิดตัวมาพร้อมทั้งเว็บแอปและแอปมือถือ รวมถึงการเชื่อมต่อกับโปรแกรมอื่นของไมโครซอฟท์อย่างแนบแน่น อย่างเช่น สร้างและดูรายการจากใน Teams หรือ SharePoint ได้โดยไม่ต้องสลับแอป, เชื่อมต่อกับแอปตระกูล Power เพื่อสั่งงานอัตโนมัติบางอย่างได้, สร้างลิสต์อัตโนมัติจากไฟล์ Excel ได้ เป็นต้น ซึ่ง Microsoft Lists จะเปิดให้ใช้งานในช่วงกลางปีนี้

หน้าเว็บ Microsoft Lists

ระบบเทมเพลต แยกตามสี

แสดงผลใน Microsoft Teams

ขอบคุณข้อมูลจาก : blognone, Microsoft และ Microsoft Lists