ตอบข้อสงสัยสิทธิประโยชน์โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทย

ล่าสุดรัฐบาลได้เปิดให้ลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 แต่ยังคงมีประชาชนส่วนหนึ่งที่ได้ทำการลงทะเบียนไปแล้วแต่ยังคงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการอยู่ วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการและสิทธิที่จะได้รับจากโครงการกัน 

เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทย รัฐบาลได้จัดทำโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” โดยสนับสนุนการท่องเที่ยวแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

  • ส่วนแรก สนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องหรือต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 5 ห้องหรือ 5 คืน (เมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการจองหรือเปลี่ยนแปลงภายหลังได้)
  • ส่วนที่สอง สนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชน เมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จ จะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวัน check-in โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวัน check-out คูปองอาหาร/ท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง
  • ส่วนสุดท้าย สนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน ประชาชนที่เข้ามากรอกข้อมูลเพื่อรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นผู้ที่จองโรงแรมผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น โดยมีสิทธิในการได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิผู้โดยสาร ต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จอง (แต่ไม่เกิน 10 สิทธิผู้โดยสารต่อประชาชน) ทั้งนี้เงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อผู้โดยสาร โดยประชาชนต้องจ่ายเงินค่าตั๋วเต็มจำนวนไปก่อน ณ ตอนจองตั๋วเครื่องบิน และต้องมีการเดินทางในเที่ยวบินนั้นจริง รวมถึง check-in และ check-out ที่โรงแรมที่จองไว้กับโครงการจริง ทั้งนี้ตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นประเภทไปหรือกลับ หรือทั้งไปและกลับจากจังหวัดที่อยู่ภาคเดียวกันจังหวัดที่จองโรงแรม (กรณีขึ้นลงคนละจังหวัดก็สามารถทำได้ กับเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกันกับจังหวัดที่จองโรงแรม) และวันที่เดินทางไปหรือกลับ ต้องไม่ห่างจากวัน check-in หรือ check-out โรงแรมที่จองผ่านโครงการไม่เกิน 5 วัน และการเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวจะต้องอยู่ภายใน 31 ตุลาคม 2563

ทั้งนี้จะเริ่มเปิดให้จองโรงแรมได้แล้วตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป สามารถเข้ามาตรวจสอบ ค้นหาร้านอาหาร โรงแรม แหล่งท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ >> https://search-merchant. เราเที่ยวด้วยกัน.com สุดท้ายเมื่อลงทะเบียนรับสิทธิเรียบร้อยแล้ว จะต้องใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดที่ไม่ใช่ทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ สามารถใช้สิทธิได้จนถึง 31 ตุลาคม 2563 นี้ หากมีข้อส่งสัยโครงการเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ Line Official : @KRUNGTHAICONNEXT แล้วไปเที่ยวกันนะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : เราเที่ยวด้วยกัน