ทรูเปิดตัว True Digital RoboCore หุ่นยนต์งานบริการแห่งอนาคตดิจิทัล โซลูชันส์

ในยุคปัจจุบันการส่งของนับเป็นแนวทางที่บริษัทหุ่นยนต์หลายแห่งเริ่มนำมาสาธิตกันมากขึ้น โดยเฉพาะในสถานการณ์ COVID-19 ที่หลายบริษัทได้นำหุ่นยนต์ไปสาธิตการบริการ อาทิเช่น การขนส่งยาในโรงพยาบาล และเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้ ทางบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ที่เป็นบริษัทในกลุ่มทรู ที่เน้นบริการสำหรับองค์กร ได้เปิดบริการ True Digital RoboCore หรือ บริการหุ่นยนต์ที่ใช้งานเป็นบริการ (robot as a service – RaaS) 

โดยคุณเอกราช ปัญจวีณิน กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจดิจิทัลโซลูชันส์ของบริษัทได้เล่าถึงแนวทางการใช้งานในอนาคตผ่านการสัมภาษณ์ออนไลน์ โดยระบุว่าการใช้บริการตอนนี้มักเป็นบริการแนะนำหรือต้อนรับลูกค้า หรือขยายไปยังบริการด้านความปลอดภัยตรวจสอบความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบการสวมหน้ากากอนามัยไปจนถึงพบผู้ประสบอุบัติเหตุล้มลง หรือตรวจสอบความหนาแน่นในอาคาร แต่การใช้งานในอนาคตเร็วๆ นี้น่าจะได้เห็นการใช้งานเพื่อส่งของกันมากขึ้น สำหรับการขนส่งยาในโรงพยาบาลที่นำมาทำเป็นแนวทางนั้น คุณเอกราชระบุว่าการใช้งานอาจจะไม่ได้ใช้ทั้งอาคารแต่เป็นการใช้งานในวอร์ดเฉพาะที่ต้องส่งของไปมาบ่อยกว่าปกติ หรืออาจจะต้องการสื่อสารกับผู้ป่วยระหว่างการส่งยา 

คุณเอกราชยังเล่าถึงอุปสรรคการใช้หุ่นยนต์เพื่อการส่งของในอาคารก่อนหน้านี้ว่าการทำงานร่วมกับลิฟต์เป็นเงื่อนไขสำคัญ โดยก่อนหน้านี้การที่หุ่นยนต์จะสั่งงานลิฟต์ได้ต้องดัดแปลงลิฟต์จนมีต้นทุนที่แพงขึ้นมาก แต่ในช่วงหลังมีตัวแปลงอินฟราเรดทำให้หุ่นยนต์สามารถสั่งงานลิฟต์ได้ง่ายขึ้นมาก ทำให้เปิดทางที่จะใช้หุ่นยนต์ในการเดินทางไปทั่วทั้งอาคารได้ดีมากกว่าเดิม แต่ความยากของการประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนในการใช้งานหุ่นยนต์มาใช้งานยังคงมีปัจจัยอื่นๆ หลายอย่าง เช่น อัตราการใช้งานของแต่ละอาคารที่ไม่เท่ากันไปจนถึงระดับการบริการว่าของต้องไปถึงปลายทางในระยะเวลาเท่าใด

อย่างไรก็ตามแนวทางการใช้หุ่นยนต์ส่งของนั้นมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยทางทรู ดิจิทัล กำลังทำงานร่วมกับคอนโดสองแห่งเพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการใช้หุ่นยนต์เป็นบริการส่งของขั้นสุดท้ายไปยังห้องผู้พักอาศัยโดยไม่ต้องให้นิติบุคคลจัดการแจกจ่ายของแบบเดิมอีก

ขอบคุณข้อมูลจาก : blognone