ปล่อยออกมาแล้ว Visual Studio 2019 16.7 Preview 2 กับการรองรับการพัฒนาซอฟต์แวร์บนลินุกซ์เต็มรูปแบบ

Visual Studio 2019 16.7 Preview 2 ที่ปล่อยออกมาล่าสุดนี้ ไม่เพียงแค่รองรับการทดสอบโค้ดบน Kubernetes เพื่อให้ง่ายในการ Debug แต่ยังปรับปรุงการพัฒนาซอฟต์แวร์บนลินุกซ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย โดยในบล็อคของทางไมโครซอฟก็ได้เขียนแนวทางการพัฒนา Visual Studio ไว้ 3 แนวทาง ได้แก่ การรองรับ CMake บนลินุกซ์, การเชื่อมต่อ gdbserver และการปรับปรุงการเชื่อมต่อ SSH 

เริ่มต้นที่แนวทางแรกกับการรองรับ CMake บนลินุกซ์ ในความเป็นจริงแล้วนั้น การรองรับ CMake บนลินุกซ์มีมาตั้งแต่ Visual Studio 2019 version 16.6 Preview 3 โดยผ่านเอนจิน Ninja ที่ทำให้ทำงานได้เร็ว และอาจจะเร็วขึ้นเป็นสามเท่าตัวในกระบวนการ build โครงการขนาดใหญ่ ในส่วนของแนวทางที่สอง การเชื่อมต่อ gdbserver นั้นรองรับมาตั้งแต่ Visual Studio 2019 version 16.6 Preview 2 เช่นกัน โดยการรองรับนี้ทำให้ Visual Studio สามารถแสดงผลจาก stdout และ stderr ได้ถูกต้อง ปิดการทำงาน gdbserver จากตัว IDE ได้ และแนวทางสุดท้ายที่เพิ่งปล่อยออกมาใน Visual Studio 2019 16.7 Preview 2 ก็คือ การปรับปรุงการเชื่อมต่อ SSH ให้รองรับการแก้ไขข้อมูลการเชื่อมต่อในกรณีที่เครื่องเปลี่ยนหมายเลขไอพี พร้อมกับสามารถอ้างตัวแปรการเชื่อมต่อ SSH ในไฟล์คอนฟิกได้

ขอบคุณข้อมูลจาก : blognone และ Microsoft Dev Blog