เศรษฐกิจไทยได้ก้าวต่อ เปิดตัวแพลตฟอร์มลงทะเบียนร้านค้าผ่านเว็บไซต์ ไทยชนะ.com

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ศบค. ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มชื่อว่า “ไทยชนะ” เพื่อให้ร้านค้าใช้รับลงทะเบียนลูกค้า สำหรับการเข้า-ออกใช้บริการร้านค้าต่าง ๆ ในช่วงผ่อนคลายมาตรการตามข้อกำหนดฯ ที่ได้ประกาศไปเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ซึ่งดูแลโดยธนาคารกรุงไทย

เว็บไซต์ www.ไทยชนะ.com หรือ www.thaichana.com มีประกาศกำหนดการเปิดให้ใช้งานระบบการลงทะเบียนกิจการและกิจกรรมได้ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 06.00 น. และได้มีคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ประกอบการลงทะเบียน และวิธีการสแกน QR ให้ด้วย

“ไทยชนะ” ทำอะไรได้บ้าง?  ระบบดังกล่าวได้มีการให้ร้านค้าลงทะเบียนประเภทร้านค้า, ชื่อ, ที่ตั้ง, ข้อมูลผู้ติดต่อ(มีการตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชน และรหัสประจำบัตร คล้ายกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน) และมีแบบประเมินความพร้อมในการให้บริการของร้าน เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะสร้าง QR code และข้อมูลโดยสังเขป พร้อมรหัสประจำร้าน เพื่อให้ลูกค้าใช้โทรศัพท์มือถือเข้าถึงระบบฯ ได้ต่อไป สำหรับลูกค้าผู้ใช้บริการ ลูกค้าสามารถสแกน QR code ที่ระบบได้สร้างขึ้น เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ไทยชนะ แล้วกดเข้าร้าน (Check-in) เมื่อกรอกหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าเสร็จจะขึ้นหน้า จอแสดงยืนยันการเข้าร้าน ซึ่งระบุเวลาลงทะเบียน และเมื่อจะออกจากร้าน ลูกค้าจะต้องสแกน QR code เดิม เลือกออกจากร้าน (Check-out) ระบบจะให้ประเมินร้าน โดยระบุเวลาที่ใช้บริการ และการทำตามมาตรการฯ ของร้านค้า เมื่อประเมินเสร็จ ระบบจะแสดงผลการประเมินพร้อมระบุเวลาออกเช่นกัน

ภาพแสดงขั้นตอนการลงทะเบียนกิจการ/กิจกรรม ผ่าน www.ไทยชนะ.com จาก คู่มือการใช้งานโดย ศบค.

ขอบคุณข้อมูลจาก : blognone และ thaichana